Kelayakan

  • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mendapat prinsipal dalam subjek Matematik atau Ilmu Sains; atau (Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai 5 Prinsipal).

  • Diploma dalam bidang Sains / Pertanian / Sains Pertanian / Pengurusan Ladang / Kimia Alam Sekitar / Kimia Industri / Mikrobiologi / Kejuruteraan Mekanikal Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.