Kelayakan

  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

  • Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

  • Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.