UNIT KHIDMAT KOMPUTER & MULTIMEDIA

 Kelayakan

  • Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

  • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

  • Ijazah Sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Keutamaan
Calon yang berpengalaman dalam mengendali penyelenggaraan Pusat Data dan Pelayan, Rangkaian serta Pembangunan Sistem Aplikasi akan diberi keutamaan.